+48 575 501 600 biuro@bpservices.pl

windykacja

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów oferujemy wachlarz usług umożliwiających skuteczną windykację należności na każdym etapie. Jednym z nich jest windykacja należności biznesowych.

Windykacja

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów oferujemy wachlarz usług umożliwiających skuteczną windykację należności na każdym etapie. Jednym z nich jest windykacja należności biznesowych.

Ogólnopolski zasięg działania naszej firmy pozwala na uniknięcie zbędnej zwłoki w nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem. Nasze doświadczenie wskazuje, że windykacja terenowa jest wysoce skuteczną metodą działania, pozwala na bezpośrednie wywieranie wpływu na dłużnika oraz na rzeczywistą ocenę jego aktualnych możliwości finansowych.

Nawiązujemy kontakt z dłużnikami w możliwie najszybszy sposób, zawsze kontaktujemy się z osobami decyzyjnymi, a konieczna droga korespondencyjna z dłużnikiem jest tylko uzupełnieniem procesów windykacyjnych.

Zachowujemy indywidualne podejście do dłużnika, pozwalające na wykorzystywanie tylko adekwatnych sposobów w negocjacjach o zapłatę. Nasze działania koncentrujemy na uzyskaniu przewagi negocjacyjnej nad dłużnikami poprzez staranne dobieranie argumentów, rozpoznanie dotychczasowego przebiegu kontaktów obu stron i dokonanie oceny realności wstępnych deklaracji dłużników.

Procesy windykacyjne wzbogacamy o pozyskiwanie dokumentów urzędowych lub finansowych, które dodatkowo dyscyplinują dłużników oraz stanowią dodatkowe zabezpieczenie zapłaty, a często skracają i ułatwiają proces dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Są nimi:

– Pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art.777k.p.c., weksel in blanco, poręczenie cywilne, pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości,
– Dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności (np. zastaw rejestrowy,przewłaszczenie na zabezpieczenie z datą pewną, cesja płatności od kontrahenta dłużnika tzw. cesja na zabezpieczenie, powierniczy przelew wierzytelności).

W sprawach spornych pośredniczymy również w zawarciu ugody z dłużnikiem, a w uzasadnionych przypadkach doprowadzeniu do kompensaty bądź zwrotu towaru.

Windykacja leasingowa – zakres działań

negocjujemy z dłużnikiem dobrowolne wydanie przedmiotów leasingu bądź stanowiących rzeczowe zabezpieczenie roszczeń Zleceniodawcy. Równolegle, na życzenie klienta, negocjujemy spłatę wierzytelności pieniężnych oraz kosztów przejęcia przedmiotów zabezpieczonych,
ustalamy rzeczywiste miejsca przechowywania ruchomości przez dłużnika,

zabezpieczamy i skutecznie przejmujemy od dłużników wszelkie rodzaje ruchomości, będące przedmiotem zabezpieczenia umów kredytowych, leasingu w Polsce i zagranicą, umów handlowych itp., w tym przedmioty nietypowe, ponadgabarytowe,
na życzenie klienta dokonujemy wstępnego szacunku kosztów przejęcia, transportu, wyceny składowania i zbycia przewłaszczonych, bądź obciążonych zastawem ruchomości,
organizujemy przechowanie przejętych przedmiotów we współpracy ze sprawdzonymi firmami z całej Polski,

na życzenie klienta doprowadzamy do wyceny (w przypadku takiej konieczności dokonywanej przez biegłego rzeczoznawcę) oraz do sprzedaży (w drodze przetargu publicznego, bądź ofertowego).
dążymy do minimalizacji kosztów ww. usług , współpracując ze sprawdzonymi firmami dokonującymi demontażu maszyn, linii technologicznych oraz świadczącymi specjalistyczny transport

Ktoś przywłaszczył Twój samochód? Nie możesz go odzyskać?

Umów się na spotkanie